پذيرفته شدگان نهايي آزمون کارشناسي ارشد مصوب دافوس و 8 رشته تخصصي سال 1396دانشگاه علوم انتظامي امين

ارسال شده در تاریخ : یکشنبه 19 شهریور 1396


به گزارش معاونت تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين، تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان نهايي آزمون کارشناسي ارشد مصوب دافوس و 8 رشته تخصصي سال 1396دانشگاه علوم انتظامي امين اعلام گرديد. داوطلبان لازم است ساعت 0830 در يکي از روزهاي يکشنبه مورخ 96/06/19 الي روز سه‌شنبه مورخ 96/06/21 با در دست داشتن مدارک مشروحه ذيل، جهت ثبت نام به دانشکده تخصصي خود  مراجعه نمايند. ضمناً نتايج نهايي پذيرفته شدگان رشته حفاظت اطلاعات از طريق سازمان حفاظت اطلاعات ناجا متعاقباً به پذيرفته شدگان مربوطه اعلام خواهد شد.

گفتني است در صورت نقص مدارك، از ثبت نام آنان ممانعت به عمل آمده و انصراف از تحصيل تلقي مي گردد.

الف) مدارک مورد نياز جهت داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل:

1) اصل و  تصوير مدرک کارداني، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي پيوسته مصوب وزارت علوم تحقيقات فناوري

2) معرفي نامه يگان خدمتي

3) تصوير صفحه اول شناسنامه(در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر الزامي است)

4) تصوير کارت ملي

5) عکس 4*3 شخصي زمينه سفيد 2 قطعه

6) عکس 4*3 نظامي با آخرين درجه زمينه قرمز 2 قطعه

7) اصل رسيد واريزي به مبلغ 100000 ريال از طريق سيستم بانکي ساتنا و يا شبا با شماره شباي IR820100004001011703014959  و شناسه پرداخت 384011774140103001712010000002  بنام دانشگاه علوم انتظامي امين، قابل پرداخت در کليه شعب بانکهاي کشور جهت صدور کارت دانشجويي

8) فرم مشخصات فردي (فرم شماره 1)

9) تصوير برابر با اصل شده آخرين ابلاغ ترفيع

10) اصل فرم تعهد خدمتي و اصل فرم تاييد صلاحيت و کارايي ( فرم شماره 2 و 3)

 

 

لازم به ذکر است آن دسته از داوطلباني که در آزمون فوق حاضر بوده و متقاضي تطبيق مدرک کارشناسي ارشد داخلي صادره از دانشگاه علوم انتظامي امين در 9 رشته فوق بودند، مي‌بايست جهت پيگيري و انجام فرايند ثبت نام، در يکي از روزهاي يکشنبه مورخ 96/07/02 الي روز سه شنبه مورخ 96/07/04 با در دست داشتن مدارک مشروحه ذيل، جهت ثبت نام به دانشکده تخصصي خود مراجعه نمايند. ضمناً نتايج نهايي پس از انجام ثبت نام، بر اساس رتبه اکتسابي داوطلبان اعلام خواهد شد.

ب) مدارک مورد نياز جهت داوطلبان متقاضي تطبيق مدرک کارشناسي ارشد داخلي:

1) اصل و  تصوير مدرک کارداني، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي پيوسته مصوب وزارت علوم تحقيقات فناوري

2) اصل و تصوير مدرک کارشناسي ارشد داخلي صادره از دانشگاه علوم انتظامي امين در يکي از رشته‌هاي 9 گانه فرماندهي و مديريت انتظامي، مديريت علوم اطلاعات و امنيت انتظامي، مديريت علوم حفاظت اطلاعات انتظامي، پيشگيري از جرم، علوم و فنون مرزباني، مديريت عمليات راهور، علوم عمليات ويژه انتظامي، کشف جرايم و مبارزه با مواد مخدر.

3)تصوير صورتجلسه دفاع از پايان نامه در مقطع کارشناسي ارشد داخلي دانشگاه علوم انتظامي امين

4) تصوير صفحه اول شناسنامه(در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر الزامي است)

5) تصوير کارت ملي

6) عکس 4*3 شخصي زمينه سفيد 2 قطعه

7) فرم مشخصات فردي (فرم شماره 1)