پذيرفته شدگان اوليه کنکور سراسري سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاه علوم انتظامي امين (درجه داران شاغل و متقاضيان تطبيق مدرک)

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 12 مهر 1396


به گزارش معاونت تربيت و  آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين، زمان ثبت نام از پذيرفته شدگان اوليه کنکور سراسري سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاه علوم انتظامي امين اعلام گرديد. داوطلبيني که داراي مدرک ديپلم نظام قديم يا ديپلم نظام جديد به همراه مدرک پيش‌ دانشگاهي مي‌باشند و در کنکور سراسري سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور شرکت و مشخصات آنان جزو پذيرفته شدگان اوليه کد رشته 22855 در ليست ذيل بوده، مي‌رساند:

 الف)داوطلبين درجه داري که متقاضي ادامه تحصيل در مقطع کارداني مي‌باشند لازم است در يکي از روزهاي شنبه تا چهارشنبه مورخ 96/07/15 الي 96/07/19 با در دست داشتن مدارک ذيل جهت ثبت نام به معاونت تربيت و آموزش دانشگاه مراجعه نمايند.

مدارک مورد نياز براي ثبت نام از درجه داران شاغل(موجود در ليست پيوستي) کد 22855:

1.   اصل و تصوير مدرک ديپلم نظام قديم

2.   اصل و تصوير مدارک ديپلم نظام جديد به همراه مدرک پيش دانشگاهي

3.   تصوير صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضيحات، ارائه تصوير صفحه توضيحات شناسنامه الزامي مي‌باشد.)

4.   تکميل فرم تقاضانامه ثبت نام دانشگاه

5.   موافقت نامه يگان خدمتي مبني بر ادامه تحصيل

عدم حضور در تاريخ‌هاي ذکر شده جهت ثبت نام، به منزله انصراف داوطلب تلقي و در آتي هيچگونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.

ب) داوطلبيني که در مقطع کارداني يا کارشناسي پيوسته داخلي در دانشگاه علوم انتظامي امين فارغ‌التحصيل شده و متقاضي تطبيق و مصوب نمودن مدرک داخلي خود بوده و مشخصات آنان جزو پذيرفته شدگان اوليه کد رشته 22855 در ليست ذيل مي‌باشد. لازم است در يکي از روزهاي شنبه تا چهارشنبه مورخ 96/07/22 الي 96/07/26 با در دست داشتن مداک ذيل جهت تطبيق به دانشکده محل اخذ مدرک کارداني و يا کارشناسي پيوسته داخلي خود مراجعه نمايند.

مدارک مورد نياز جهت تطبيق مدرک دارندگان مدرک کارداني داخلي يا کارشناسي پيوسته داخلي (موجود در ليست پيوستي) کد 22855:

1.   اصل و تصوير مدرک ديپلم نظام قديم

2.   اصل و تصوير مدارک ديپلم نظام جديد به همراه مدرک پيش دانشگاهي

3.   رسيد تاييديه مدرک ديپلم و پيش دانشگاهي( از مراکز دفاتر پيشخوان دولت اقدام گردد.)

4.   اصل و تصوير  مدرک کارداني داخلي و يا کارشناسي پيوسته داخلي صادره از دانشگاه علوم انتظامي امين

5.   تصوير صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضيحات، ارائه تصوير صفحه توضيحات شناسنامه الزامي مي‌باشد.)

6.   تکميل فرم تقاضانامه ثبت نام دانشگاه

7.   دو قطعه عکس 4*3 شخصي زمينه سفيد

عدم حضور در تاريخ‌هاي ذکر شده جهت ثبت نام، به منزله انصراف داوطلب تلقي و در آتي هيچگونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.