لزوم استفاده از دانش هسته اي در کشور بعنوان عامل موثر در تقويت روحيه و غرور ملي/ افتتاحيه نمايشگاه دستآوردهاي صنعت هسته اي در دانشگاه امين

ارسال شده در تاریخ : شنبه 22 مهر 96


به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم انتظامي امين ، سردار بختياري در مراسم افتتاحيه اولين نمايشگاه دستاوردهاي صنعت هسته کشور در اين دانشگاه که با حضور جمع کثيري از فرماندهان و مسئولان ارشد لشگري و کشوري برگزار شد ، گفت: امروز علم و فناوري از اهميت و موقعيت بالايي برخوردار است.

وي با اشاره به اينکه عناصر و مولفه هاي همچون اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي و موقعيت ژئوپلتيک يک کشور مي تواند در تغيير رويکرد کشور تاثيرگذار باشد افزود: بطور کلي کميت و کيفيت نيروهاي نظامي و امنيتي نيز در هر کشور نقش بسزايي در آينده آن کشور دارد.

اين مقام ارشد انتظامي اظهار داشت: اولين موضوع تامين کننده امنيت پايدار يک کشور ثبات در اوضاع آن کشور است. کشوري که داراي قدرت بيشتر در ابعاد ملي و منطقه اي است از نفوذ بالاتري نيز برخوردار است.

فرمانده دانشگاه علوم انتظامي امين با اشاره به اينکه قدرت هاي جهاني علي الخصوص استکبار حاکم در دنيا از قديم الايام دو عنصر نفت و گاز را تعيين کننده قدرت مي دانند گفت: کشور هاي حاشيه جنوب خليج فارس از اين موضوع مستثني نبوده و از اين دو انرژي را بعنوان سرمايه و توان اقتصادي خود بکار مي گيرند.

سردار بختياري ادامه داد: اما امروزه عنصر سوم قدرت نيز در برخي کشورهاي جهان حکم فرما است و آن استفاده از انرژي هسته اي است که از اهميت خاص در دنيا برخوردار است.

اين مقام ارشد انتظامي افزود: بنابر نظر کارشناسان جمهوري اسلامي ايران تا يکصد سال آينده از دو عنصر نفت و گاز برخودار است. 

وي خاطرنشان کرد: اما عنصر سومي که در کشور ما در حال شکل گيري و توليد است استفاده از انرژي هسته اي است که امروزه قدرت هاي صنعتي دنيا نيز بشدت بدنبال استفاده از آن هستند. 

فرمانده دانشگاه علوم انتظامي امين تصريح کرد: دنيا مي داند اگر کشور ما در زمينه استفاده از دستاوردهاي صنعت هسته به رشد و بالندگي برسد ، در منطقه صاحب نفوذ زيادي مي شود.

سردار بختياري تاکيد کرد: يک از بهترين آثار و برکات اين نمايشگاه ، باور به آينده نگري در اذهان دانشجويان اين دانشگاه خواهد بود.