آزمون نوبت 42 تغيير وضعيت افسري پيماني به رسمي دانشگاه علوم انتظامي امين مورخ 96/08/12

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 10 آبان 1396


به گزارش معاونت تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين، برابر اعلام معاونت نيروي انساني ناجا، اسامي واجدين شرايط شرکت در  آزمون دوره چهلم و دوم تغيير وضعيت افسري پيماني به رسمي دانشگاه علوم انتظامي امين مورخ 96/08/12 اعلام گرديد. لذا ضمن ارسال مشخصات واجدين شرايط در ذيل، به آگاهي مي‌رساند، لازم است داوطلبان بر اساس رسته آزموني تعيين شده در جلوي نامشان در آزمون فوق شرکت نمايند. لازم به ذکر است محل اخذ آزمون داوطلبان بر اساس استان محل خدمت تعيين و در قسمت حوزه امتحاني مشخص شده است. ضمناً با عنايت به اينکه تعداد داوطلبان  برخي از رسته ها به حد نصاب لازم جهت برگزاري آزمون نرسيد، لذا به منظور مساعدت با آنان لازم است داوطلبان  رسته‌هاي‌ فوق به ترتيب ذيل در آزمون شرکت نمايند.

*داوطلبان  داراي رسته آماد و پشتيباني در رسته اداري آزمون خواهند داد.

*داوطلبان  داراي رسته بهداري در رسته اداري آزمون خواهند داد.

*داوطلبان  داراي رسته حقوق در رسته اداري آزمون خواهند داد.

*داوطلبان  داراي رسته دارايي در رسته اداري آزمون خواهند داد.

 *داوطلبان  داراي رسته مهندسي در رسته اداري آزمون خواهند داد.

*داوطلبان  داراي رسته هنر در رسته اداري آزمون خواهند داد.

*داوطلبان  داراي رسته دريايي در رسته مرزي آزمون خواهند داد.

*داوطلبان  داراي رسته عمليات ويژه در رسته انتظامي آزمون خواهند داد.

*داوطلبان  داراي رسته مخابرات در رسته رايانه آزمون خواهند داد.

داوطلبان  لازم است بر اساس استان محل خدمت به شرح ذيل در محل حوزه  آزموني حاضر شوند:

*حوزه داوطلبان استانهاي آ.شرقي، آ.غربي و اردبيل، شهر اروميه مي‌باشد.

*حوزه داوطلبان استانهاي ايلام، کردستان، کرمانشاه و همدان، شهر سنندج مي‌باشد.

*حوزه داوطلبان  استانهاي چ و ب، بوشهر، ک و ب، خوزستان و لرستان  شهر اهواز مي‌باشد.

*حوزه داوطلبان  استانهاي س و ب، کرمان و خراسان جنوبي، شهر زاهدان مي‌باشد.

*حوزه داوطلبان  استانهاي فارس و هرمزگان، شهر بندرعباس مي‌باشد.

*حوزه داوطلبان  استانهاي خ رضوي، خ شمالي و گلستان، شهر مشهد مي‌باشد.

*حوزه داوطلبان  مابقي استانها دانشگاه علوم انتظامي امين مي‌باشد.

نکات اصلي آزمون:

1) داوطلبان لازم است جهت چاپ کارت ورود به جلسه آزمون فوق از تاريخ 96/08/09 تا تاريخ 96/08/12 با مراجعه به سايت اینترانت معاونت تربيت و آموزش دانشگاه در قسمت سامانه آزمونها ورودي و ثبت نام در آزمون، با وارد کردن شماره داوطلبي نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه فوق اقدام نمايند.

2) آزمون تئوري تغيير وضعيت راس ساعت 0830 روز جمعه مورخ 96/08/12 بطور همزمان در دانشگاه علوم انتظامي امين و اسنانهاي معين برگزار مي‌گردد.

3) آزمون عملي دواطلباني که حوزه امتحاني آنان دانشگاه علوم انتظامي امين تعيين گرديده، صبح روز جمعه مورخ 96/08/12 بلافاصله پس از پايان آزمون تئوري برگزار و داوطلباني که حوزه امتحاني آنان استانهاي معين تعيين شده است، لازم است قبلاً نسبت به انجام آزمون عملي در معاونت تربيت و آموزش استان مربوط به خود اقدام و نتيجه را در روز آزمون تئوري به مسئولين برگزاري آزمون در محل حوزه آزموني تحويل نمايند. عدم ارائه نتايج آزمون عملي به منزله نمره صفر  و  مردود در نتيجه نهايي مي‌باشد.

4) شرکت در آزمون عملي فقط با لباس کامل فصل نظامي ميسر خواهد بود.

5) همراه داشتن کارت شناسايي معتبر به انضمام کارت ورود به جلسه و مداد مشکي نرم در جلسه آزمون الزامي مي باشد.

6) نتايج آزمون فوق حداکثر پس از گذشت 1 ماه از تاريخ برگزاري آزمون از طريق سايت خبري معاونت تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين اطلاع رساني خواهد شد