آزمون دکتري مصوب سال 97 دانشگاه امين

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 1 آذر 1396


به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم انتظامي امين به نقل از معاونت تربيت و آموزش ، در اين راستا داوطلبان بايست پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي آزمون صادره از سازمان سنجش آموزش کشور و برابر شرايط و ضوابط اعلامي در دفترچه مذکور که پس از تاييد مبادي ذيربط از طريق دانشگاه علوم انتظامي امين صادر گرديده است، در صورت دارا بودن شرايط لازم، از روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 لغايت روز سه شنبه مورخ 96/09/07 نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

گفتني است داوطلبان ميتوانند بمنظور اطلاع از ساير شرايط ثبت نام به سايت اينترانت معاونت تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين مراجعه نمايند.