تقليل شرط جايگاه خدمتي جهت ثبت نام در آزمون دکتراي سال 1397 دانشگاه از 17 به 16

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 7 آذر 96


به گزارش معاونت تربيت و آموزش دانشگاه علوم انتظامي امين، به منظور مساعدت با داوطلبان و  با پيگيري هاي انجام شده، شرط جايگاه خدمتي جهت شرکت در آزمون دکتراي سال 1397 دانشگاه از 17 به 16 تقليل پيدا کرد. داوطلبان مي توانند در صورت دارا بودن ساير شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون، بر اساس زمانبندي اعلامي از سوي سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. لازم به ذکر است برابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مهلت ثبت نام تا پايان روز شنبه مورخ 96/9/11 تمديد گرديده است.