برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم انتظامی امین در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 11 اردیبهشت 1397


برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاه علوم انتظامی امین در  سی یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 آدرس: تهران - مصلای امام خمینی(ره) -بخش ناشران دانشگاهی- سالن 7 - غرفه 176