شرايط عمومی و اختصاصی داوطلبان برای متقاضیان هشت رشته­ تخصصی

ارسال شده در تاریخ : شنبه 19 خرداد 1397


5 ) شرايط عمومی داوطلبان:

1-5) کارکنان پایور انتظامی مرد ناجا؛

2-5 ) داشتن حداکثر 24 سال سن خدمتي؛

تبصره: در خصوص هشت رشته تخصصی، حداکثر سن خدمتي براي شاغلين داراي جايگاه­هاي خدمتي 18 و بالاتر  25 سال است.

3-5) تأييد صلاحيت های مكتبي و امنيتي توسط ساعس و ساحفا ناجا؛

4-5) تأیید صلاحیت مدیریتی توسط بازرسی کل ناجا؛

5-5) تأیید ارزیابی کارایی توسط معاونت نیروی انسانی ناجا؛

6-5 داشتن دانشنامه کارشناسي مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دارندگان مدارک کاردانی داخلی، کارشناسی ناپیوسته داخلی و کارشناسی پیوسته داخلی، اعطایی و معادل مجاز به شرکت در این آزمون نمی باشند و در صورت ثبت نام در هر مرحله که این موضوع برای دانشگاه محرز شود، بدون هیچ گونه قید و شرطی داوطلب موصوف از دوره اخراج خواهد شد، در ضمن وضعیت این قبیل افراد در شورای آموزش دانشگاه مطرح و نسبت به تعیین و دریافت هزینه های تحصیلی اقدام می شود.

7-5) عدم اشتغال به تحصيل همزمان در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي؛

8-5) قبولي در آزمون کتبي و مصاحبه حضوري و گزینش نهایی؛

9-5) نداشتن سابقه تنبيهات مؤثر انضباطي نظير انتظار خدمت، محرومیت از ترفیع و تنزیل درجه در هشت سال گذشته؛

تبصره:کارکنانی که در راستای ماموریت سازمانی دارای محکومیت قضایی می شوند، با تایید کمیته گزینش نهایی می­توانند در دوره شرکت نمایند.

10-5) نداشتن سابقه ارتكاب جرايم و محكوميت‌هاي قضايي مؤثر و پرونده مفتوحه قضایی؛

11-5) دارا بودن میانگین معدل 88 درصدی در ارزیابی کارایی چهار سال آخر (ن.پ 2)؛

12-5) سپری شدن میزان 2 سال از تاریخ درج مدرک  تحصیلی کارشناسی مصوب در سیستم جامع نیروی انسانی ناجا؛

 

6) شرایط اختصاصی داوطلبان:

الف : دوره  فرماندهی و مدیریت انتظامی

1-6) دارا بودن سابقه انتصاب در مشاغل صف، با داشتن یک دوره انتصاب در مشاغل فرماندهی و مدیریتی عملیاتی اجرایی مانند رئیس یا جانشین کلانتری، فرمانده یا جانشین پاسگاه، افسران صف، فرمانده یا جانشین شهرستان برای داوطلبان شرکت کننده در رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی؛ 

2-6) داشتن حداقل درجه سرگردي (تا تاریخ 31/6/1397) و حداکثر درجه سرهنگ­دومي؛

تبصره: کارکناني که به دلايل مختلف از ارشديت بهره‌مند شده باشند، چنانچه ارشدیت مورد نظر در درجه سرهنگ دومی به وی اعطا شده باشد، به میزان مدت ارشدیت دریافتی در درجه بعدی مجاز به شرکت در آزمون دافوس خواهند بود.

ب: هشت رشته­ تخصصی

3-6) داشتن حداقل درجه سروانی(تا تاریخ 31/6/1397) برای متقاضیان هشت رشته­ تخصصی