دانشکده علوم فنون راهنمایی و رانندگی

 

در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، مشکل حجم بالای ترافیک عبوری در معابر، عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط کاربران سامانه حمل و نقل، بالا بودن آمار تصادفات و خسارت ناشی از این حوادث است. بنابراین پیچیدگی و تخصصی بودن فعالیت های پلیسی راهنمایی و رانندگی و همچنین ورود علوم جدید و فناوری های نوین در مدیریت حمل و نقل، لزوم اجرای این آموزش های تخصصی را برای افسران رسته راهور بیش از پیش ضروری کرده است که با همین نگرش دانشکده تخصصی پلیس راهنمایی و رانندگی در مرداد ماه سال 1380 به منظور تحقق اهداف نیروی انتظامی درخصوص دانشکده¬های تخصصی تشکیل شد. دانشکده دارای معاونت های تخصصی آموزش و پژوهش و اداری پشتیبانی بوده و گروه علمی عملیات ترافیک نیز در آن به فعالیت می پردازد.

این دانشکده با چاپ و انتشار فصلنامه علمی پژوهشی « مطالعات مدیریت انتظامی» نقش مهمی در تولید مقالات علمی– تخصصی برعهده دارد.

 

  جدول مقاطع و رشته های تحصیلی دانشکده راهور

مقطع

رشته

گرایش

کاردانی

عملیات راهور

عملیات ترافیکی

خدمات فنی راهور

خدمات فنی راهور

کارشناسی

عملیات راهور

عملیات ترافیک

خدمات فنی راهور

خدمات فنی راهور

مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک

کارشناسی ارشد

عملیات راهور

عملیات ترافیک تصادفات فرهنگ ترافیک

مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک