دانشکده علوم وفنون مرزی

آشنایی افسران با پروتکل های مرزی، نحوۀ برخورد با عناصر مرزی کشور مقابل، قوانین مرزی و جغرافیایی، حساسیت های مرزی، عادات و رفتار مرزنشینان، خطرات و پیامدهای برخورد مناسب در مرز، اطلاع از مسائل سیاسی هر مرز خاص، علایم و میله های مرزی، اختلافات مرزی، همگی آموزش های تخصصی را می طلبد که دانشکده مرزی محل عرضه و آموزش این گونه تخصص ها ست. ساختار این دانشکده همانند سایر دانشکده ها از معاونت ها و قسمت های مستقلی به شرح زیر تشکیل شده که وظیفه تولید و توسعه علم و ارتقای آموزش و پژوهش را برعهده دارد.

این دانشکده دارای معاونت آموزش، معاونت پژوهش، دایره اداری و پشتیبانی و گروه های علمی آموزشی شامل سه گروه مرزی، جغرافیا و دریایی است. از اصول تربیت مرزبانان متعهد متخصص ارائه آموزش های کاربردی و قوی به دانشجویان است.

 معاونت آموزش دانشکده با برنامه ریزی و یاری از استادان به امور زیر همت می گمارد:

 1.برنامه ریزی آموزشی.

 2. اجرای برنامه های مهارتی نظارت بر کیفیت اجرای آموزش.

 3. تأمین منابع آموزشی آموزشی و تهیه جزوات و خرید کتاب، راه اندازی کارگاه ها. معاون پژوهش دانشکده علوم و فنون مرز رسالت تحقق اهداف پژوهشی با به کارگیری آخرین دستاوردها و پیشرفت ها در عرصه علوم، فناوری و مرز را عهده دار است. در این رهگذر اهداف فوق در نظام آموزشی دانشکده با اتکای به گروه های آموزشی، استادان برگزیده و چهره های شاخص فراخوانده از دیگر دانشگاه ها تحقق می یابد. ایجاد بستر مناسب با هدف دسترسی آسان به منابع، متون علمی، پژوهشی و انتشار فصلنامه مرز و جغرافیا از دیگر رویکردهای این معاونت است.