مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان سال تحصیلی 94-95

ارسال شده در تاریخ :

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان سال تحصیلی 94-95

دانشجویان سال تحصیلی 94-95 که اسامی آنها در سایت سازمان سنجش مورخ 94/6/11 اعلام گردیده؛ روز سه شنبه مورخ  11 و 94/11/12 جهت ثبت نام  به دانشگاه علوم انتظامی  امین با همراه داشتن مدارک ذیل مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

مدارک لازم جهت ثبت نام :

1.      اصل و تصویر مدرک تحصیلی دیپلم نظام جدید به همراه مدرک پیش دانشگاهی

2.      اصل و تصویر مدرک تحصیلی دیپلم نظام قدیم

3.      تصویر صفحه اول و قسمت توضیحات شناسنامه

4.      چهار قطعه عکس 3*4 زمینه قرمز

5.      کارت ملی