چهارمین همایش ملی ایمنی ترافیک

ارسال شده در تاریخ : شنبه 30 تیر 1397

چهارمین همایش ملی ایمنی ترافیک

هدف همایش:

   تبيين راهكارهاي نوين ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهنمايي و رانندگي   

 

    محورهای همایش:

            تاثیر تكنولوژي هاي نوين حمل و نقل (ITS ) در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر سازمان ها و نهادهاي دولتي در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر سازمان هاي مردم نهاد ( سمن ها ) در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر قوانين و مقررات در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر آموزش و اطلاع رساني در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر مولفه هاي رفتاري و روانشناختي در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور 

         تاثیر مولفه هاي جامعه شناختي در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر مديريت بحران در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر سلامت در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

          تاثیرمهندسي ترافيك در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر استانداردها در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

            تاثیر رسانه در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر مديريت ترافيك در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

            تاثیر وسايل نقليه در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

         تاثیر توسعه شهري در ارتقاء ايمني ترافيك با تاكيد بر نقش پليس راهور

 

- به مقالات برتر جوایزی اهداء خواهد شد

- مقالات برتر در فصلنامه ویژه همایش با درجه(علمی پژوهشی) به چاپ خواهد رسید

- ارائه مقاله به همایش رایگان می باشد

 

شرایط تدوین مقاله علمی همایش

ساختار مقاله شامل: چکیده فارسی،واژگان کلیدی،مقدمه،بحث اصلی،یافته های تحقیق،نتیجه گیری،پیشنهادها و فهرست منابع

ارسال فایل مقاله همراه با مشخصات کامل مولف یا مترجم(نشانی الکترونیکی و شماره تماس)

نشانی دبیرخانه همایش:

تهران-انتهای بزرگراه شهید همت غرب-بعد از تقاطع غیر هم سطح بزرگراه آزادگان و شهید خرازی

دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده علوم و فنون راهنمایی ورانندگی- کد پستی:1498619991

تلفن48931654-48931650 دورنگار:48931636پست الکترونیکی:purahvar@police.ir

شماره مجوز:6/96/49308

راهنمای ارسال مقاله: مقالات را از طریق پست الکترنیکی به آدرس purahvar@police.ir  ارسال نمایید.

زمان و مکان همایش:

مدت همایش:یک روز

زمان همایش: 1397/8/29

آخرین مهلت دریافت مقاله:1397/5/25

مکان :سالن غدیر دانشگاه علوم انتظامی امین